Adventní čas

Začal advent – období čtyř neděl před vánočními svátky, které by pro nás mělo být časem zklidnění, smíření, rozjímání, zamyšlení se nad uplynulým rokem a dobročinnosti.

Zapalme si proto každou adventní neděli svíčku, nalaďme se svátečně, snažme se myslet na druhé a přejme si zejména zdraví, které je tím nejcennějším darem, který můžeme mít!

Krásný vánoční čas všem našim příznivcům!

Nadační fond Senior Inn

Eva Krulišová