Aktuality

25. 6. 2021

Domov seniorů v Říčanech dne 22. června téměř po roce zase ožil hudbou a zpěvem. Je téměř neuvěřitelné, že to trvalo skoro rok, než se život v DS začal opět vracet do normálu. Konečně mohl pan Václav Tobrman svým hudebním vystoupením rozezpívat a potěšit klienty DS. Bylo to super a všichni si to moc užili.

1. 6. 2021

Celý náš kalendář jsme vytvořili sami bez pomoci profesionálů. Pracovali jsme na něm s radostí a zápalem a vydali jsme ho na vlastní náklady. Naším cílem je, aby kalendář svou barevností navozoval veselou atmosféru a vyzníval optimisticky. Podporujeme mezigenerační setkávání, protože jsme přesvědčeni o obrovském přínosu a obohacení pro všechny. Budeme vděčni za každý hlas,

16. 5. 2021

Přihlásili jsme náš kalendář do soutěže KALENDÁŘ 2021, která má mimo jiné za cíl ukázat, že klasický kalendář má stále své místo i v našem online digitálním světě. Kalendáře budou posuzovány z hlediska vlastního polygrafického zpracování a originálního návrhu či společenského poselství.  

26. 3. 2021

Máme velikou radost, že jsme uspěli v rámci grantového řízení v oblasti “Programu celoměstské podpory vzdělávání na území hlavního města Prahy pro rok 2021”. Získali jsme finanční podporu na projekt “Mediální gramotnost seniorů”.

13. 2. 2021

Během třítýdenní spotové kampaně zaslali dárci našemu nadačnímu fondu 37 947 Kč. Celkem bylo na programech České televize odvysíláno 160 spotů, které shlédly téměř 3 milionů diváků. Věříme, že zůstanete našimi příznivci a budete náš nadační fond i nadále podporovat. DĚKUJEME!!!

13. 1. 2021

Podpořte výstavbu denního stacionáře v Kunraticích. Naše spotová kampaň na ČT poběží v termínu od 18.1.2021 do 7.2.2021 na ČT 1, ČT 2, ČT sport, ČT24, ČT art. Děkujeme za podporu České televizi. Spot si můžete prohlédnout již nyní.

4. 1. 2021

NF Senior Inn navázal spolupráci s Fakultní nemocnicí Královské Vinohrady. Společně s dětmi ze ZŠ Santoška  jsme předali výrobky dětí pro zaměstnance a pacienty Léčebny dlouhodobě nemocných náměstkyni ředitele pro ošetřovatelskou péči a řízení kvality zdravotní péče – PhDr. Libuši Gavlasové, MBA.  Dohodli jsme se na dalším pokračováním spolupráce. Děti z MŠ Pampeliška nahrají seniorům písničky a pozdravy, které si

3. 12. 2020

Začal advent – období čtyř neděl před vánočními svátky, které by pro nás mělo být časem zklidnění, smíření, rozjímání, zamyšlení se nad uplynulým rokem a dobročinnosti. Zapalme si proto každou adventní neděli svíčku, nalaďme se svátečně, snažme se myslet na druhé a přejme si zejména zdraví, které je tím nejcennějším darem, který můžeme mít! Krásný

28. 10. 2020

Nadační fond Senior Inn nabízí seniorům v Praze 4 – Kunraticích zajištění nákupů a vyzvednutí léků v lékárně. Při poskytování služby jsou dodržována veškerá předepsaná hygienická pravidla! V případě zájmu kontaktujte náš dispečink na tel. čísle 731 000 222.