Projekt „Rezidence Louny“

Koupě polyfunkčního objektu v Lounech nám umožní rozšířit portfolio o projekt, který na jednom místě skloubí naše dosavadní činnosti, kterými se dlouhodobě úspěšně zabýváme – mezigenerační setkávání (předškolní děti a senioři).

V objektu se bude nacházet a nabízet služby:

  • Denní stacionář pro 25 osob s komunitní zahradou
  • Dětská skupina pro 20 dětí se zahradou
  • Dům s pečovatelkou službou se 40 byty, zahradním atriem a střešními terasami
  • Doplňkové prostory – bistro/cukrárna a 2 lékařské ordinace

V současné době máme zpracovanou projektovou dokumentaci a pracujeme na získání stavebního povolení. Plánované zahájení I. etapy stavby je na rok 2026.

Budeme velice rádi, když se najdou dárci, kteří nám na vybudování Rezidence Louny přispějí na číslo transparentního účtu: 309 100 309 / 0800.

Předem za jakoukoli finanční pomoc děkujeme!!!