Spolupráce s FN Královské Vinohrady

NF Senior Inn navázal spolupráci s Fakultní nemocnicí Královské Vinohrady. Společně s dětmi ze ZŠ Santoška  jsme předali výrobky dětí pro zaměstnance a pacienty Léčebny dlouhodobě nemocných náměstkyni ředitele pro ošetřovatelskou péči a řízení kvality zdravotní péče – PhDr. Libuši Gavlasové, MBA.  Dohodli jsme se na dalším pokračováním spolupráce. Děti z MŠ Pampeliška nahrají seniorům písničky a pozdravy, které si budou pouštět na novém reproduktoru. Těšíme se na další společné projekty.

Václav Tichý