Domov seniorů v Říčanech prosí o pomoc!

S domovem seniorů v Říčanech dlouhodobě spolupracujeme a rádi bychom i touto cestou poprosili o případnou pomoc!

Děkujeme!!!

https://www.dsricany.cz/index.php/novinky/86-domov-senioru-ricany-informuje-a-vyzyva-ke-spolupraci

Eva Krulišová