Květen

30. 4. 2024

Všechno venku se zelená, kvete a voní. Slovy klasika je „květen lásky čas“. Ale láska nepatří jen ke květnu, láska je s námi pořád a v každém věku. Děti z mateřských školek se těší na návštěvy v domovech seniorů, společné povídání, hraní a tvoření. Stejně tak se těší senioři na návštěvy dětí.

A na závěr něco pro zajímavost – pojmenování „květen“ vzniklo až díky spisovateli Josefu Jungmannovi, který v roce 1805 při překladu jedné francouzské knihy přeložil název pátého měsíce v roce jako „květen“. V češtině se do té doby používal název „máj“. Mezi lidmi se tohle pojmenování rychle rozšířilo a začali jej běžně používat. Původní označení „máj“ však můžeme dodnes slyšet v lidových písničkách a pranostikách.

Eva Krulišová