Získali jsme grant na podporu vzdělávání seniorů

V rámci Programu celoměstské podpory vzdělávání na území hlavního města Prahy pro rok 2024 byl nadačnímu fondu Senior Inn Pro poskytnut grant na projekt Ochrana ve světě informací. Číslo smlouvy DOT/61/05/016700/2024. Cílem projektu Ochrana ve světě informací je správnou komunikací ochránit starší generaci, mluvit s nimi o médiích či sociálních sítích tak, aby se i tato generace naučila správně chápat a kriticky vyhodnocovat různé aspekty médií a mediálních obsahů a správně se orientovala v mediálních sděleních. V rámci tohoto grantu budou realizována dvě školení zaměřující se na seznámení s kybernetickou bezpečností a riziky, které používání internetu přináší a jak se naučit své osobní údaje chránit.

Projekt je realizován s finanční podporou hlavního města Prahy.

Veronika Němcová