Nadace ČEZ pomáhá

Díky projektu „Krizová pomoc 2022“, který vypsala Nadace ČEZ jako rychlou finanční podporu organizacím poskytujícím pomoc uprchlíkům z Ukrajiny, se nám podařilo získat finanční částku ve výši 50 tis. Kč. Tato částka je cíleně určena na úhradu provozních nákladů spojených s ubytováním uprchlíků – např. vodné, stočné, energie), stravování, či materiální pomoc (potraviny, zajištění základních potřeb, léků, bezprostřední hmotnou pomoc, základní vybavení apod.).  

Děkujeme Nadaci ČEZ, že pomáhá vždy rychle a cíleně tam, kde je potřeba!!

Eva Krulišová