Mezinárodní den osob se zdravotním postižením

Mezinárodní den osob se zdravotním postižením si připomínáme každoročně 3. prosince již od roku 1981, kdy byl poprvé vyhlášen Valným shromážděním Organizace spojených národů. Týká se lidí postižených fyzicky, smyslově, duševně či mentálně. V České republice si tento den připomínáme od roku 1993. 

Ve všech zemích se postižení lidé potýkají s nejrůznějšími překážkami a předsudky. Cílem Mezinárodního dne zdravotně postižených je zařadit handicapované lidi do společnosti, do běžného života, poskytnout jim možnost vzdělání i pracovního uplatnění.

Eva Krulišová