Alzheimer nebo demence? Důležité je včas rozpoznat příznaky obou nemocí

Demence a Alzheimerova choroba jsou vážné poruchy mozku, které způsobují ztrátu paměti a kognitivních funkcí. Jaké jsou mezi nimi rozdíly a jak poznat jejich příznaky?

Pokud máte staršího příbuzného, který často zapomíná věci, ztrácí klíče nebo se chová zvláštně, možná se obáváte, že trpí Alzheimerovou chorobou nebo demencí. Tyto dva pojmy se často zaměňují, ale není to totéž. V tomto článku vám vysvětlíme, jaké jsou mezi nimi rozdíly a jak poznat první příznaky těchto závažných onemocnění.

Co je demence a co Alzheimerova choroba?

Demence je souhrnný název pro různé poruchy mozku, které způsobují ztrátu paměti, zmatenost, změny osobnosti, úpadek myšlení a schopnosti vykonávat každodenní činnosti. Demence není normální součástí stárnutí, ale je způsobena poškozením mozkových buněk a jejich spojů.

Existuje mnoho typů demence, které mají různé příčiny, příznaky a průběh. Alzheimerova choroba je nejčastějším typem demence, který postihuje asi 60 % lidí s demencí. Jedná se o degenerativní onemocnění, které vzniká v důsledku hromadění bílkovinných spletí a shluků v mozku, které brání mozkovým buňkám ve vzájemné komunikaci. Alzheimerova choroba se projevuje postupným zhoršováním paměti, myšlení, úsudku a dalších kognitivních funkcí.

Přesnou příčinu Alzheimerovy choroby zatím není znám, ale je známo, že její rozvoj začíná asi 20 let před tím, než se objeví první příznaky.

Příznaky Alzheimera a jiných typů demence

Jak tedy poznat, zda jde o Alzheimerovu chorobu nebo jiný typ demence? Není to jednoduché, protože každý člověk může mít jiné projevy a rychlost postupu nemoci. Obecně platí, že Alzheimerova choroba se projevuje hlavně ztrátou paměti, zejména paměti krátkodobé, která se týká nedávných událostí, jmén, termínů nebo míst. Lidé s Alzheimerovou chorobou také často opakují otázky, zapomínají na domluvené schůzky, ztrácejí orientaci v čase a prostoru, mají problémy s řečí a slovní zásobou, zaměňují slova nebo věci, dělají chyby při placení nebo počítání, zanedbávají osobní hygienu nebo bezpečnost, mění náladu a chování, stávají se apatičtí, úzkostní nebo podráždění. Tyto příznaky se postupně zhoršují a v pokročilém stádiu nemoci se lidé stávají závislými na péči druhých, nejsou schopni komunikovat, poznávat své blízké nebo se o sebe postarat.

Jiné typy demence mohou mít podobné, ale i odlišné příznaky. Například vaskulární demence, která je druhou nejčastější příčinou demence, je způsobena nedostatečným prokrvením mozku v důsledku cévních onemocnění. U vaskulární demence se příznaky objevují náhle a postupují skokově, kdy jeden příznak následuje za druhým. Lidé s vaskulární demencí mají často problémy s plánováním, rozhodováním, soustředěním, rychlostí myšlení, řešením problémů nebo motorikou. Mohou být také více depresivní nebo funkčně postižení než lidé s Alzheimerovou chorobou.

Dalším typem demence je demence s Lewyho tělísky, která je způsobena přítomností abnormálních bílkovinných struktur v mozku. U demence s Lewyho tělísky se mohou objevit halucinace, bludy, poruchy spánku, záchvaty, parkinsonské příznaky, jako je třes, ztuhlost nebo pomalost pohybů, nebo výkyvy v bdělosti a pozornosti. Lidé s demencí s Lewyho tělísky mají často lepší verbální paměť než lidé s Alzheimerovou chorobou, ale horší vizuální paměť.

Zdroj: Alzheimer a demence: Jak rozpoznat příznaky obou nemocí včas (nasetema.cz)

Eva Krulišová