Potřebujete pomoc?

Každý z nás se v průběhu svého života může ocitnout v situaci, kterou není schopen vyřešit svými vlastními silami.

Nacházíte se vy nebo váš blízký v mimořádně těžké zdravotní či sociální situaci?