Naše poslání

Přáním snad každého z nás je být zdravý a zůstat mladý nebo alespoň nestárnout příliš rychle. Ne všechna přání se však splní… Posláním Nadačního fondu Senior Inn je nabídnout všem, kteří jsou zdravotně znevýhodněni nebo chtějí i v seniorním věku žít aktivně, pomoc a umožnit jim plnohodnotně a důstojně trávit čas. Respektujeme lidi všech věkových skupin a nabízíme služby a program pro všechny, kteří to jednak potřebují a zároveň mají zájem se aktivně a činorodě zapojit! Podporujeme mezigenerační setkávání, které má za cíl rozvíjet vzájemnou empatii, posílit vzájemné porozumění a aktivně podpořit předávání dovedností a zkušeností