Mezinárodní den seniorů

Mezinárodní den seniorů je 1. října slaven ve více než 50 zemích po celém světě. Tento den je věnován našim rodičům, prarodičům, maminkám, tatínkům, babičkám a dědečkům. Je to den, který ukazuje na to, že bychom si měli uvědomit s čím se musí senioři potýkat. Jedná se o mnoho překážek a komplikací, kdy například zdolat několik schodů je v některých případech tím nejmenším problémem. V mládí si nikdo z nás neuvědomuje a ani nepřipouští, že jednou budeme všichni staří.
Mezinárodní den seniorů vznikl jako reakce na rostoucí počet starších lidí na světě a potřebu upozornit na jejich důležitou roli ve společnosti.

Senioři si rozhodně zaslouží náš respekt a úctu!

Eva Krulišová