XII. výroční kongres poskytovatelů sociálních sužeb

Kongres, který pořádá Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR pod záštitou Mgr. et Mgr. Adama Vojtěcha, ministra zdravotnictví ČR, Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a Ing. Štěpána Pavlíka, starosty města Tábor, se letos koná ve dnech 7. a 8. října v Táboře za účasti celé řady vzácných osobností, politiků a odborníků. Na kongresu budou mj. představeny nové projekty, služby a novinky z oblasti sociálních služeb a dále blížící se legislativní či finanční změny. Abychom byli „v obraze“, nesmí chybět na kongresu ani zástupce našeho nadačního fondu.

Eva Krulišová