„Stáří se nevysmívej, vždyť k němu směřuješ“

Taky se někdy divíte, jak čas běží rychle? Spravedlivé je to, že stejně rychle ubíhá nám všem. Je celkem pochopitelné, když si mladí jen těžko umí představit, že i oni jednou zestárnou. Obrovská moudrost je ve slovech, která pronesl řecký dramatik Menandros (342 – 291 př. n. l.). Proto je třeba užít si každou vteřinu života, protože se již nikdy nevrátí.

Stáří zasluhuje naši úctu, ohled a pomoc. Nikdo z nás neví, zda to sám nebude potřebovat.

Eva Krulišová