Spolupracujeme s Nadačním fondem Ninin sen

Velice náš těší nová spolupráce, kterou jsme navázali s Nadačním fondem Ninin sen. Tento nadační fond vznikl ve jménu Niny Hustedové, úžasné a veselé dívky studující fyzioterapii, která byla připravena o život a nemohla si tak splnit své velké životní sny – pomáhat lidem a postavit domov pro seniory na skandinávských principech. Nadační fond Ninin sen si dal za úkol její přání plnit. Pro nás je velkou ctí se také podílet na plnění Nininých snů.

Eva Krulišová