Na odeslání finančního daru vyplňte jednoduchý formulář  na základě kterého Vám poskytneme potvrzení o přijetí daru. Potvrzení o daru (případně souhrnně darech, pokud jich nadačnímu fondu během roku poskytnete více), který přijmeme v jednom kalendářním roce, Vám pošleme vždy na začátku roku následujícího.
Toto potvrzení máte možnost připojit ke svému k daňovému přiznání.

Odečtení daně za dar – daňová úleva pro fyzické osoby (ve smyslu zákona č. 586/92 Sb., o daních z příjmů, ve znění platných předpisů)
Fyzické osoby si mohou odečíst hodnotu darů poskytnutých na veřejně prospěšné účely, pokud úhrnná hodnota darů v daném roce přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1.000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 30 % ze základu daně.

Zaměstnanci, jimž daňové vyrovnání zpracovává zaměstnavatel, předkládají potvrzení o poskytnutí daru své mzdové účtárně. Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) uplatňují odpočet darů z daní ve svém daňovém přiznání. Zaměstnanci, kteří si podávají vlastní daňové přiznání, uplatňují odpočet rovněž ve svém daňovém přiznání