Na odeslání finančního daru vyplňte jednoduchý formulář  na základě kterého Vám poskytneme potvrzení o přijetí daru. Potvrzení o daru (případně souhrnně darech, pokud jich během roku poskytnete více), který přijmeme v jednom kalendářním roce, Vám pošleme vždy na začátku roku následujícího.

Odečtení daně za dar – daňová úleva pro právnické osoby (ve smyslu zákona č. 586/92 Sb., o daních z příjmů, ve znění platných předpisů)

Od základu daně mohou právnické osoby odečíst hodnotu bezúplatných plnění, pokud hodnota bezúplatného plnění činí alespoň 2000 Kč za kalendářní rok. V úhrnu lze za období leden-prosinec odečíst nejvýše 30 % z již sníženého základu daně.

Na vyžádání s dárcem uzavřeme darovací smlouvu.