Na odeslání finančního daru vyplňte jednoduchý formulář  na základě kterého Vám poskytneme potvrzení o přijetí daru. Potvrzení o daru (případně souhrnně darech, pokud jich během roku poskytnete více), který přijmeme v jednom kalendářním roce, Vám pošleme vždy na začátku roku následujícího.

Odečtení daně za dar – daňová úleva pro právnické osoby (ve smyslu zákona č. 586/92 Sb., o daních z příjmů, ve znění platných předpisů)

Od základu daně mohou právnické osoby odečíst hodnotu darů poskytnutých na veřejně prospěšné účely, pokud úhrnná hodnota darů v daném roce činí alespoň 2.000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně.

Na vyžádání s dárcem uzavřeme darovací smlouvu.