Březen

29. 2. 2024

Pro mezigenerační setkávání dětí a seniorů a jejich společné aktivity vůbec neplatí „březen – za kamna vlezem“. 

Eva Krulišová