5. září je “Mezinárodní den charity”

„Mezinárodní den charity“ je od roku 2013 stanoven Organizací spojených národů na den 5. září. Jedná se o výraz podpory a úcty organizacím i jednotlivcům po celém světě, kteří pomáhají potřebným na dobrovolnické a filantropické bázi.

Proč právě 5. září? Na počest jedné velmi významné humanitární pracovnice. V tento den zemřela v roce 1997 Matka Tereza, která zasvětila celý svůj život pomoci potřebným. Za svou nezištnou humanitární pomoc dostala Matka Tereza mnoho ocenění a dokonce byla prohlášena za blahoslavenou.

Charita má mnoho podob, ale vždy má za cíl pomoci jiným. Jedná se o dobročinné akce na pomoc dětem, starým, sociálně slabým nebo nemocným lidem. Charita probíhá formou různých darů, ať už peněžitých či věcných nebo například formou práce vykonávané zdarma.

Nechcete udělat dobrý skutek a jakkoli pomoci právě dnes, kdy je Mezinárodní den charity, i vy??

Václav Tichý